Changes between Version 12 and Version 13 of OurTutorial


Ignore:
Timestamp:
Feb 8, 2012, 12:22:24 PM (8 years ago)
Author:
pfusik
Comment:

translation complete

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • OurTutorial

  v12 v13  
  5454== Getting a local copy of SVN ==
  5555
  56 Tworzymy na swoim dysku zwykły pusty katalog, gdzie będzie nasza kopia SVN. Dla ustalenia uwagi nazwę go asma-trunk (nazwa i położenie mogą być dowolne). Wchodzimy do tego katalogu, klikamy puste miejsce i TortoiseSVN / Checkout. W URL of repository wklejamy: {{{svn://84.201.216.109/test/trunk}}}
  57 Upewniamy się, że Checkout directory to dokładnie nasz pusty katalog. OK. Czekamy, aż się ściągnie.
   56Create on your disk an ordinary empty directory to contain your copy of SVN. Let's say it's called asma-trunk (use any name and location you like). Enter this directory in Windows Explorer, click the empty space and select TortoiseSVN / Checkout. In the URL of repository pase:
   57{{{svn://84.201.216.109/test/trunk}}}
   58Make sure that Checkout directory is exactly your empty directory. Click OK and wait for the download.
  5859
  59 Możemy normalnie używać ściągniętych plików - otwierać w playerach i edytować. Z kasowaniem, zmianą nazwy i przenoszeniem trzeba ostrożnie (patrz niżej).
   60The downloaded files are regular files - you can play and edit them. However, delete, rename and move must be done specially (see below).
  6061
  61 == Podstawowe operacje SVN ==
   62== Basic SVN command ==
  6263
  63 Prawo-klik na naszym katalogu daje następujące operacje:
  64  * SVN Update - ściągnięcie nowych zmian, jeśli jakieś były
  65  * SVN Show Log - historia (to samo co w Tracu, tylko tutaj same zmiany w SVN)
  66  * SVN Commit - wrzucenie naszych zmian na serwer; w przypadku problemów zrobić najpierw SVN Update (inni wykonali zmianę na tym samym pliku co my. W przypadku konfliktów, bo 2 osoby zmieniły ten sam plik w tym samym miejscu, rozwiązujemy je samodzielnie lub przy udziale kolegów).
  67  * SVN Revert - odzyskanie przypadkowo skasowanego lub przeniesionego pliku zgodnie ze strukturą repozytorium SVN
   64Right-click on your directory gives you the following commands:
   65 * SVN Update - download new changes if someone made them
   66 * SVN Show Log - history (like Trac's Timeline, but limited to SVN changes)
   67 * SVN Commit - upload your local changes; this may block if someone made changes to the same file as you - in this case do SVN Update and resolve the conflicts (more info on demand: '''pfusik''')
   68 * SVN Revert - reverts your local changes, replacing the files with their SVN version (cannot be undone, use with care!)
  6869
  69 Jest jeszcze mnóstwo innych poleceń, ale są one używane dużo rzadziej.
   70There are many other commands, but they are used less often.
  7071
  71 == Wprowadzanie zmian ==
   72== Making changes ==
  7273
  73 Potraktujcie to, co jest, jako piaskownicę. Po oswojeniu się wszystkich zrobimy porządek i będziemy wprowadzać zmiany na poważnie.
   74Treat the current SVN repository as a sandbox. Once we all get used to the tools, we'll start from scratch doing only serious changes.
  7475
  75 '''jhusak''': proponuję zrobić brancha z piaskownicą i tam się bawić, a w trunku niech siedzą rzeczy "już na poważnie".
   76'''jhusak''': how about using a branch for the sandbox and do serious work in trunk?
  7677
  77 Najprościej jest zmienić plik, który jest już w SVN. Zmieniamy pliki normalnie - np. możecie przeedytować pliki tekstowe w notatniku. Następnie wybieramy SVN Commit - wyświetli się lista zmienionych plików. Wpisujemy na górze opis i zatwierdzamy (opis jest ważny bo wtedy wiadomo, co było zmienione). Wpisujemy swój login i hasło. Po chwili zmiany są widoczne dla wszystkich (muszą oni zrobić SVN Update).
   78The easiest change is modifying a file which is already in SVN. Modify the file as you normally do - e.g. edit text files in the notepad. Next choose SVN Commit - it will display the list of modified files. Enter the description of the change in the top edit box (the description is important so that it's easier to see the history), accept. Enter your SVN login and password. Our changes are sent to the server and are available for the others, who need to do SVN Update.
  7879
  79 Aby dodać plik, normalnie umieszczamy go w katalogu, prawo-klik na nim i TortoiseSVN / Add. Następnie, aby wysłać dodane pliki, używamy SVN Commit jak wyżej.
   80To add a file, put it in the directory, right-click it and select TortoiseSVN / Add. The file won't be sent to the server until you select SVN Commit, as described above.
  8081
  81 Aby usunąć plik, '''nie usuwamy go normalnie'''. Zamiast tego TortoiseSVN / Delete, potem SVN Commit.
   82To delete a file '''don't just delete it'''. Instead, TortoiseSVN / Delete, then SVN Commit.
  8283
  83 Aby zmienić nazwę pliku, TortoiseSVN / Rename, potem SVN Commit.
   84To rename a file, TortoiseSVN / Rename, then SVN Commit.
  8485
  85 Aby skopiować/przenieść plik, przesuwamy go '''prawym klawiszem''' - pojawi się menu z możliwością kopiowania, przenoszenia i ew. zmiany nazwy przy tej okazji. Potem SVN Commit.
   86To copy or move a file, drag it '''with the right button''' - a menu will appear with options to copy, move and optionally rename. Then SVN Commit.
  8687
  87 Tylko SVN Commit powoduje wysłanie naszych zmian na serwer. Inne operacje działają lokalnie na naszym komputerze.
   88Only SVN Commit sends our changes to the server. The other operations work locally on our computer.
  8889
  89 Na początek to wystarczy. Są pytania?
   90I think that's enough for the beginning. Any questions?