Custom Query (7 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#2 Zmiany SAPów w Trac new improvement important Toolset component1
#5 Format logu - podawany przy commit new improvement important Basic principles and rules component1
#12 wyszukiwarka po różnych polach SAPA, po wielkości, itp. new task important Toolset component1
#14 Narzędzia do tworzenia changelogów i innych plików txt z repo. new defect important Toolset component1
#6 docelowe kodowanie w sapach UTF-8 new improvement minor Basic principles and rules component1
#18 Nowe pola w SAP new task minor Basic principles and rules component1
#20 Bad Luberda_Michal/Hear_Me.sap ? new defect minor component1
Note: See TracQuery for help on using queries.