Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 11)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#8 fixed Wise fingerprint jhusak jhusak
Description

Należy opracować odcisk palca, który byłby podobny dla podobych plików , zawierał się dla zawierających, generalnie porównanie na nim byłoby tożsame dla porównania binarek. Przewiduję długość takiego odcisku - 32-64 bajty.

#19 fixed Translate LogTools wiki page jhusak pfusik
Description

... and make it more descriptive so I can understand it. :)

#1 fixed Wrzucenie całego archiwum ASMA do svn pfusik jhusak
Description

Trzeba to zrobić z najnowszą wersją ASMA.

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.