Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 11)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#7 worksforme Automat pozwalający podmieniać hurtem podany atrybut na nową zawartość.. pfusik jhusak
Description

w bashu czy czymś takim.

#11 fixed Backup ważniejszych konfiguracji/całego jail'a? Slawek 'slaves' Sledz Slawek 'slaves' Sledz
Description

Dodanie do cron'a skryptu backup'ującego jail'a

do zastanowienia:

  1. czy backup'ujemy całość (aktualnie 3.2gb) codziennie, czy tylko najważniejsze rzeczy z których korzystamy.
  1. metoda backup'u (tar, rsync)
#16 fixed Broken Arquanaut.sap somebody pfusik
Description

As seen in the screenshot here: TortoiseSvnDiff

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.