Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 11)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#13 wontfix CRC32 w sapach somebody jhusak
Description

Dodać pole CRC32 w sapach. CRC ma dotyczyć części binarnej.

#11 fixed Backup ważniejszych konfiguracji/całego jail'a? Slawek 'slaves' Sledz Slawek 'slaves' Sledz
Description

Dodanie do cron'a skryptu backup'ującego jail'a

do zastanowienia:

  1. czy backup'ujemy całość (aktualnie 3.2gb) codziennie, czy tylko najważniejsze rzeczy z których korzystamy.
  1. metoda backup'u (tar, rsync)
#10 fixed Konfiguracja trac'a - 'New ticket' somebody Slawek 'slaves' Sledz
Description

Zmodyfikować/zdefiniować pod nasz ASAP'owy projekt:

a) 'Component' b) 'Milestone' c) 'Version'

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.