Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 11)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#9 fixed ModSecurity2 somebody Slawek 'slaves' Sledz
Description

dorzucić do apache ModSecurity2.

#8 fixed Wise fingerprint jhusak jhusak
Description

Należy opracować odcisk palca, który byłby podobny dla podobych plików , zawierał się dla zawierających, generalnie porównanie na nim byłoby tożsame dla porównania binarek. Przewiduję długość takiego odcisku - 32-64 bajty.

#7 worksforme Automat pozwalający podmieniać hurtem podany atrybut na nową zawartość.. pfusik jhusak
Description

w bashu czy czymś takim.

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.