wiki:WikiStart

Version 10 (modified by Ramos, 10 years ago) (diff)

--

Another Atari Temporary Audio Archive

Projekt ma na celu resurekcję tak zacnego przecież dorobku muzycznego i przywrócenie świeżości i dynamiki archiwum muzycznemu Małego Atari.

Zapewne wkrótce powstaną też nowe działy, np. Archiwum Komisji Rolnictwa i Rybołówstwa.

Ludzie tworzący:

  • 0xF - pomysłodawca
  • Husak - pomysłodawca
  • Miker - pomysłodawca
  • Ramos - pomysłodawca
  • Slaves - pomysłodawca

Archiwum powstaje na zasadzie: minmax: minimum słów maximum muzyki (czy odwrotnie).

Pomoc

Tu piszemy jakiś przykładowy regulamin i reguły poprawności nazw i plików SAP.

  1. Wszystkie wyrazy A, An, And, As, By, From, For, In, Of, On, Or, The, To w nazwach plików i tytułach kompozycji piszemy

z małej litery. Let_It_Be.sap poprawnie -> Let_it_Be.sap to samo w tytule pliku. Wyjątek to nazwa pliku zaczynająca się od tych wyrażeń. Nazwy typu: Don't Worry Be Happy piszemy w pliku Dont_Worry_Be_Happy.sap to samo I'm w pliku piszemy Im.