wiki:WikiStart

Version 6 (modified by jhusak, 10 years ago) (diff)

--

Another Atari Temporary Audio Archive

Projekt ma na celu resurekcję tak zacnego przecież dorobku muzycznego i przywrócenie świeżości i dynamiki archiwum muzycznemu Małego Atari.

Zapewne wkrótce powstaną też nowe działy, np. Archiwum Komisji Rolnictwa i Rybołówstwa.

Ludzie tworzący:

  • 0xF - pomysłodawca
  • Husak - pomysłodawca
  • Miker - pomysłodawca
  • Ramos - pomysłodawca
  • Slaves - pomysłodawca

Pomoc