Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

#2 new improvement

Zmiany SAPów w Trac

Reported by: pfusik Owned by: somebody
Priority: important Milestone: Toolset
Component: component1 Version:
Keywords: trac, diff Cc:

Description

Skofigurować Trac tak, aby pokazywał zmiany w nagłówkach SAP, np. w changeset:8.

Change History (3)

comment:1 Changed 12 years ago by pfusik

Proponuję (również do #3) prosty filtr:
sap2txt <plik.sap >plik.txt
Część tekstowa bez zmian, binarna zamieniona na:
LOAD 1000-13FF CRC32=1234ABCD
itp.

Z Tortoisem nie ma problemu (już to ćwiczyłem), pytanie jak wpiąć to w Traca.

comment:2 in reply to:  1 Changed 12 years ago by jhusak

Replying to pfusik:

Proponuję (również do #3) prosty filtr:
sap2txt <plik.sap >plik.txt
Część tekstowa bez zmian, binarna zamieniona na:
LOAD 1000-13FF CRC32=1234ABCD
itp.

Z Tortoisem nie ma problemu (już to ćwiczyłem), pytanie jak wpiąć to w Traca.

Z tą crc to ja myślałem o jakimś odcisku palca, który byłby podobny dla podobnych plików. Wtedy można by porównywać, czy wrzucony plik nie jest zbyt podobny do tego, co już jest w bazie.
Wrzucam to do ticketa

comment:3 Changed 12 years ago by jhusak

Milestone: Zbiór narzędzi wspomagających
Note: See TracTickets for help on using tickets.