Changes between Version 6 and Version 7 of DirectoriesByNicknames


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2012, 3:59:13 PM (10 years ago)
Author:
pfusik
Comment:

translated

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • DirectoriesByNicknames

  v6 v7  
  1 == Katalogi wg ksyw ==
   1== Directories by nicknames ==
  22
  3 Za: ramos
   3Voting for: ramos
  44
  5 Argumenty:
  6  * Wielu muzyków ma bardziej rozpoznawalne ksywy, niż nazwiska.
  7  * Tak jest w HVSC.
   5Arguments:
   6 * Many musicians are easier recognized by their nicknames than real names.
   7 * That's the way it is in HVSC.
  88
  9 == Katalogi wg nazwisk ==
   9== Directories by real names ==
  1010
  11 Za: pfusik, jhusak, slaves
   11Voting for: pfusik, jhusak, slaves
  1212
  13 Argumenty:
  14  * Muzycy zmieniają ksywy (Samurai vs Tatqoo).
  15  * Katalogi nie są kluczową cechą archiwum. SAPy można trzymać w bazie lub playliście zapominając o katalogach.
  16  * Tak już jest, nic nie trzeba zmieniać.
  17  * Łatwiej będzie łączyć z tym, co ma PG.
  18  * W razie potrzeby można wygenerować archiwum wg ksyw automatem zaglądającym do AUTHOR. Nie ma sensu robić tego ręcznie.
   13Arguments:
   14 * Musicians change their nicknames (Samurai vs Tatqoo).
   15 * Directories aren't key part of the archive. SAPs may be stored in a database or on a playlist with no notion of directories.
   16 * That's the way it is now, nothing to do.
   17 * It will be easier to merge with PG's archive.
   18 * If needed, we can generate a by-nickname archive with a tool that looks into AUTHOR tags. No need to do it manually.
  1919
  20 == Podsumowanie (jhusak) ==
  21 Punkty 1 się znoszą.
  22 4:1 wygrywa opcja druga, a zwłaszcza jej podpunkt 3 :), chociaż dla mnie najważniejszy jest punkt 4.
   20== Summary by jhusak ==
  2321
  24 == Propozycja (Ramos) ==
   22First arguments are equally strong.
   23Second option wins 4:1, especially the third argument :), but argument 4 is most important to me.
  2524
  26 Może zapytamy się na jakimś forum jak to widzą inni i jak jest im wygodniej szukać muzyki w archiwum, przecież to dla nich robimy.
   25== Suggestion by Ramos ==
   26
   27How about asking on a forum what others think about it and how they find easier to browse the archive, at last we do it for them.