Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

#14 new defect

Narzędzia do tworzenia changelogów i innych plików txt z repo.

Reported by: jhusak Owned by: somebody
Priority: important Milestone: Toolset
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy stworzyć zestaw commandlajnowych(?) narzędzi do tworzenia changelogów, do jakich ludzie się przyzwyczaili.

  1. Zwykły changelog.

Obejmuje wersję od -do i tworzy spis dla każdej zmiany wersji:

  • lista plików
  • komentarz.

Przyczym komentarz nie jest brany z svn log :)
Komentarz jest brany z diffa plików w nowej i starej wersji.
Diff to są możliwości:

  • linia została dodana -> ADDED linia
  • linia została usunięta ->REMOVED linia
  • linia została zmieniona -> CHANGED TO linia
  • binarka została zmieniona -> BINARY CHANGED
  1. Plik a'la STIL.txt

dla każdego sapa w ramach podanych wersji ( z reguły całość) brana jest;

  • nazwa pliku
  • wartość pola COMMENT

Wartość pola COMMENT wg mnie nie powinna być ograniczana a niskim poziomie. 16 kB wydaje się racjonalnym maksymalnym rozmiarem. Nie może zawierać FF FF

3 ...

Change History (1)

comment:1 Changed 12 years ago by pfusik

W formacie Update*.txt z ASMA ?
BINARY CHANGED jest zbyt ogólnikowe - przydałby się log SVN.

Note: See TracTickets for help on using tickets.