Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

#4 assigned improvement

SAP preview plugin

Reported by: jhusak Owned by: jhusak
Priority: minor Milestone: Toolset
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Napisać plugin który pokaże nagłówki sapa wraz z możliwością grania każdej z muzyczek, również jedna za drugą z uwzględnieniem czasów trwania przy użyciu asap flash.

Nie wiem, czy jest taka możliwość w asap, ale powinna być :) wyciszenie (2-3 sek) po przekroczeniu czasu trwania muzyczki bez wyraźnego zakończenia (cisza w eterze)

Change History (7)

comment:1 Changed 12 years ago by pfusik

Plugin do CZEGO? :) Zgaduję, że Traca.

Co do drugiego zdania, czy chodzi o fade-out dla LOOPów?

comment:2 Changed 12 years ago by jhusak

Plugin jest rozpoczęty - wypisuje nagłówek sapa skończywszy na FF,FF
Działa na razie na mime: application/octet-stream oraz application/sap (svn propset svn:mime-type application/sap)

Jeśli będzie problem z tym octet-stream, to się go usunie a wszystkie sapy dostaną mime application/sap.

Last edited 12 years ago by jhusak (previous) (diff)

comment:3 Changed 12 years ago by jhusak

Tak, oczywiście, dla loopów, żeby w przyszłości sobie można było szafę grającą zapuścić.

comment:4 Changed 12 years ago by jhusak

Owner: changed from somebody to jhusak
Status: newassigned

comment:5 Changed 12 years ago by pfusik

Gdzie ten plugin siedzi na serwerze?

comment:6 in reply to:  5 Changed 12 years ago by jhusak

Replying to pfusik:

Gdzie ten plugin siedzi na serwerze?

w katalogu /home/trac/a8.scene.pl/plugins/ jest plugin saprender-0.2-oy2.7.egg

jest też katalog saprenderplugin/0.12/

W środku są źródłówki:
katalog: saprender
plik setup.py

w saprender jest plik "_ _init_ _.py" oraz saprender.py - właściwy plugin.

Aby go rozwijać trzeba edytować saprender.py

następnie w katalogu, gdzie jest setup.py
wykonać
python setup.py bdist_egg

oraz skopiować plik saprender-0.2-oy2.7.egg z katalogu dist do katalogu plugins (2 katalogi wyżej)

Last edited 12 years ago by jhusak (previous) (diff)

comment:7 Changed 12 years ago by jhusak

Milestone: Zbiór narzędzi wspomagających
Note: See TracTickets for help on using tickets.