Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

#5 new improvement

Format logu - podawany przy commit

Reported by: jhusak Owned by: somebody
Priority: important Milestone: Basic principles and rules
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy opracować format logu przy komicie wraz z zasadami, aby można było później coś z tym robić (chociażby changelog).

Po mojemu powinno być (draft, myśl):
(Zmieniono|Dodano|Usunięto|Poprawiono): (ale raczej po angielsku)
(AUTHOR babala|DATE 1987|BIN etc)
....

gdzie BIN to binarka.
Zastanawiam się czy nie warto zaakcentować początku binarki słowem BIN\r\n
Ale może to jest niepotrzebne.

Change History (5)

comment:1 Changed 11 years ago by pfusik

Popieram. Ale czym Zmieniono miało by się różnić od Poprawiono? Chyba nikt nie będzie zmieniał na gorsze. ;)

Jeśli chodzi o tagi, będzie to widać w diffie (jak już będziemy mieli ładne diffy z SAPów), nie ma sensu powielać tego w logu, wystarczy np. "Credit fix". Ważniejsze są komentarze dla zmian w binarce, bo tego na oko nie widać.

comment:2 in reply to:  1 ; Changed 11 years ago by jhusak

Last edited 11 years ago by jhusak (previous) (diff)

comment:3 in reply to:  2 Changed 11 years ago by jhusak

Replying to pfusik:

Popieram. Ale czym Zmieniono miało by się różnić od Poprawiono? Chyba nikt nie będzie zmieniał na gorsze. ;)

Poprawiono - literówka, błąd w tym, co jest "Poprawiono nazwy In The Or A An na in the or a an"
Zmieniono - cale nazwisko, cały kod "zmieniono błędnego autora na dobrego"
Subtelna różnica jest:
CHANGED<>FIXED

Jeśli chodzi o tagi, będzie to widać w diffie (jak już będziemy mieli ładne diffy z SAPów), nie ma sensu powielać tego w logu, wystarczy np. "Credit fix". Ważniejsze są komentarze dla zmian w binarce, bo tego na oko nie widać.

Last edited 11 years ago by jhusak (previous) (diff)

comment:4 Changed 11 years ago by jhusak

Milestone: Podstawowe założenia i zasady

comment:5 Changed 11 years ago by jhusak

Patrz FormatLogu?

Note: See TracTickets for help on using tickets.