Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

#6 new improvement

docelowe kodowanie w sapach UTF-8

Reported by: jhusak Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: Basic principles and rules
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Tytuły, komentarze, autorzy docelowo w tym kodowaniu, jednak wyobrażam sobie świat ASCII. jednak mamy XXI wiek i swoje ogonki.

Change History (5)

comment:1 Changed 12 years ago by pfusik

Proponowałem to PG wiele lat temu - odrzucił "po co zawracać sobie głowę".

Mimo XXI wieku niektóre popularne odtwarzacze mają swoje fonty i nie ma w nich ogonków (przynajmniej tak było kilka lat temu, gdy to sprawdzałem). Proponowałem więc automatyczny fallback do ASCII na zasadzie Ł -> L, przy założeniu, że używamy europejskiego podzbioru Unicode (zdaje się pierwsze 1024 kody, czy jakoś tak).

comment:2 Changed 12 years ago by Ramos

UTF-8 to dobry wybór. L -> Ł, ale pewne znaki są standardem np. ń i można będzie je stosować. Ja bym był za tym.

comment:3 in reply to:  1 Changed 12 years ago by jhusak

Replying to pfusik:

Proponowałem to PG wiele lat temu - odrzucił "po co zawracać sobie głowę".

Mimo XXI wieku niektóre popularne odtwarzacze mają swoje fonty i nie ma w nich ogonków (przynajmniej tak było kilka lat temu, gdy to sprawdzałem). Proponowałem więc automatyczny fallback do ASCII na zasadzie Ł -> L, przy założeniu, że używamy europejskiego podzbioru Unicode (zdaje się pierwsze 1024 kody, czy jakoś tak).

Wydaje mi się, że nie należy przejmować się co robią (czgo nie robią) inni. Jeśli wprowadzimy UTF-8 to nie my będziemy Ci źli - tylko twórcy playerków będą:P

Oczywiście wprowadzimy, jak asap będzie obsługiwał :P

comment:4 Changed 12 years ago by jhusak

Priority: majorminor
Type: defectenhancement

comment:5 Changed 12 years ago by jhusak

Milestone: Podstawowe założenia i zasady
Note: See TracTickets for help on using tickets.