Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#11 closed task (fixed)

Backup ważniejszych konfiguracji/całego jail'a?

Reported by: Slawek 'slaves' Sledz Owned by: Slawek 'slaves' Sledz
Priority: important Milestone: Toolset
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodanie do cron'a skryptu backup'ującego jail'a

do zastanowienia:

 1. czy backup'ujemy całość (aktualnie 3.2gb) codziennie, czy tylko najważniejsze rzeczy z których korzystamy.
 1. metoda backup'u (tar, rsync)

Change History (4)

comment:1 Changed 12 years ago by jhusak

wg mnie 2 policje (polisy).

 1. backup 7 dni wstecz. przez rsync wystarczy baza danych, katalogi użytkowników, repos i trac.
 2. backup co np. tydzień całego jaila. Dlaczego co tydzień? bo czasem awaria się zgłasza z opóźnieniem (padają pliki np i reakcja jest opóźniona.

Poza tym prosty skrypt o awariach z dmesg, status, czy apache działa na email.

comment:2 Changed 12 years ago by jhusak

Milestone: Zbiór narzędzi wspomagających

comment:3 Changed 12 years ago by Slawek 'slaves' Sledz

Resolution: fixed
Status: newclosed

zrobione.

 1. backup katalogów via rsync (rsync -avz) co godzinę na main'a:

/etc/
/home/
/root/
/var/db/mysql/
/usr/local/etc/
/usr/local/www/

 1. backup całego jail'a RAZ w tygodniu na main'a.
 2. dodałem sprawdzanie usług do: (portmon - Network service monitoring daemon), co 5 minut sprawdza się dostępność:
 • trac
 • www
 • svn
 • ssh
 • mysqld (teraz nie jest, ale jak zaczniemy używać to dodam)

alerty lecą do mnie na mail'a.

btw. zapomniałem dodać, że na main'ie postawiony jest gmirror (RAID1).

comment:4 in reply to:  3 Changed 12 years ago by jhusak

Super, że mamy backup :)

Jednak co godzinę to jest zbyt często IMO w przypadku, gdy coś się zwali to się to zbackupuje i kicha, mamy zły backup na 100%.
Poza tym repozytorium w svn trzeba backupować wtedy, gdy nikt nie korzysta, i powiedzieć, o której, aby komitujący się wstrzymywali, w p. p. można zbackupować niespójne repo, czyli bezużyteczne jako backup. Raz na dobę w nocy ok. 3:00 - ok

Dodatkowo dobrze byłoby mieć backupy z 3 dni wstecz (bo tyle trwa weekend, a awarie często są w tym czasie :)

Replying to slaves:

zrobione.

 1. backup katalogów via rsync (rsync -avz) co godzinę na main'a:

/etc/
/home/
/root/
/var/db/mysql/
/usr/local/etc/
/usr/local/www/

 1. backup całego jail'a RAZ w tygodniu na main'a.
 2. dodałem sprawdzanie usług do: (portmon - Network service monitoring daemon), co 5 minut sprawdza się dostępność:
 • trac
 • www
 • svn
 • ssh
 • mysqld (teraz nie jest, ale jak zaczniemy używać to dodam)

alerty lecą do mnie na mail'a.

btw. zapomniałem dodać, że na main'ie postawiony jest gmirror (RAID1).

Note: See TracTickets for help on using tickets.