Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

#12 new task

wyszukiwarka po różnych polach SAPA, po wielkości, itp.

Reported by: jhusak Owned by: somebody
Priority: important Milestone: Toolset
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

jw.
Jest to panaceum na postulaty Ramosa dotyczące znajdywania sapów.

Technologia do dogrania.

Change History (3)

comment:1 Changed 12 years ago by pfusik

Na początek istniejące ASMADB autorstwa ś.p. Rastera nie byłoby złe.

comment:2 in reply to:  1 Changed 12 years ago by jhusak

Replying to pfusik:

Na początek istniejące ASMADB autorstwa ś.p. Rastera nie byłoby złe.

Teraz, po fuzji, patenty obu stron są do wykorzystania :)
Jestem za, zwłaszcza, że to może być początek nowego.

comment:3 Changed 12 years ago by jhusak

Milestone: Zbiór narzędzi wspomagających
Type: błądzadanie
Note: See TracTickets for help on using tickets.